“Nosaltres treballem amb persones, no amb papers”

s la frase que millor defineix la dificultat que viuen els serveis socials per a aconseguir el doble estatus que se’ls exigeix, màxima atenció als usuaris, plena burocratització dels processos d’atenció, i ara, a més, digitalitzada.

Moltes són les preguntes que queden per resoldre per a una òptima i eficient prestació de serveis socials:

  • Com es pot plantejar a un treballador social, que cobreixi l'emplenament de tota la burocràcia de l'usuari al qual ha d'atendre, amb caràcter previ a aquesta atenció, sense treure temps efectiu de la seva dedicació com a professional a la gestió dels recursos assistencials que es demanden?
  • Els serveis socials són un servei públic que pugui entrar en demora a conseqüència de la burocràcia?
  • Fins a quin punt l'administració disposa de recursos per a incrementar els professionals administratius assignats als serveis socials, en la mateixa proporció que incrementa als professionals del treball social, quan la demanda continua creixent irremeiablement?
  • Som conscients que prop del 40% del temps dedicat a registrar les dades dels nous usuaris dels serveis socials, es dedueix del temps efectiu de treball social?
  • Ens hem plantejat en algun moment que la presencialitat dels serveis socials, es resoldria en un percentatge elevat, apostant per la gestió digital?
  • Serà que part important del problema és la impossibilitat material de l'administració per a poder acompanyar als usuaris dels serveis socials en les seves gestions digitals?

Des d’agost de 2022, OAC360º SOCIAL, ha posat en marxa un canal de WhatApp, securitzat i amb totes les garanties de la LOPD, per a que les persones usuàries dels serveis socials que són ateses pel nostre servei, disposin d’un nou canal per a trametre fàcilment i de forma digital la documentació que se’ls requereix per a l’obertura del seu expedient d’assistència, o per accedir als ajuts.

Aquest canal digital d’entrega documental per WhatsApp, està contribuint a canviar la tendència en l’entrega de documents en paper a les oficines de Serveis Socials que compten amb OAC360º SOCIAL:

Reducció d’un 59,15% a un 22,20% d’entregues en paper, i increment des d’un 17,14% a un 66,78% en l’obtenció de documents digitalitzats.

AIXÍ, I PER A RESOLDRE AIXÒ, HA NASCUT OAC360º SOCIAL.

Els serveis socials necessiten suport logístic. Estarem d'acord.

Demanen recursos addicionals que puguin alliberar els professionals dels serveis socials, de les tasques burocràtiques prèvies a la seva intervenció, en favor del temps de dedicació als usuaris. 

Disposar d’especialistes en tramitació administrativa que també ho siguin dels serveis socials, és la clau per a reforçar els preuats recursos assistencials. 

Guanyar temps per a assistir a més usuaris, incrementant a més l’eficiència en les tasques administratives associades, tot en un. I a més garantint el format digital, i facilitant el primer contacte sense presencialitat perquè els usuaris el tinguin més fàcil. 

Adtende SL, coneguda pel seu valuós servei OAC360º d'assistència telefònica a la ciutadania en la tramitació electrònica a través de portals públics, ha creat un equip especial de professionals dels serveis socials que a més són experts en tramitació electrònica.

Així OAC360º SOCIAL es converteix en una línia especialitzada del servei OAC360º.

Actuem com a xerpes dels treballadors socials municipals i del seu staff administratiu, ocupant-nos de la burocràcia inicial que es necessita per a incorporar als usuaris al servei. I al mateix temps, assistim als usuaris en els tràmits electrònics de l’àmbit social.

La nostra ajuda contribueix a buidar les atencions presencials, i a incrementar la gestió digital del servei.

El nostre servei suposa alliberar de mitjana, 16 hores per setmana de treball d’un professional dels serveis socials perquè pugui incrementar-les a l’atenció social i deixi d’invertir-les en burocràcia.

OAC360° SOCIAL és la força complementària a la dinàmica dels serveis socials.

OAC360° SOCIAL és un equip de professionals del treball social, experts digitals, que també ho són de l'acompanyament a la ciutadania en la gestió digital dels seus interessos administratiu-socials.

  • Amb OAC360° SOCIAL, es garanteix la màxima gestió digital en la fase d'acolliment de nous usuaris, en l'assignació de la primera visita amb els professionals, i per a la comprovació documental i digitalitzada. Això només per a començar.
  • Amb OAC360° SOCIAL, es garanteix que els professionals del treball social, puguin dedicar-se a la seva funció especialitzada el màxim temps possible.
  • Amb OAC360° SOCIAL, es garanteix que els estressats recursos administratius dedicats als departaments de serveis socials, comptin amb xerpes per a aconseguir el màxim rendiment.
  • Amb OAC360º SOCIAL, es garanteix l'assistència telefònica ininterrompuda de 12 hores al dia, per a ajudar a la ciutadania que requereix tramitar electrònicament recursos socials, siguin municipals, comarcals, provincials o estatals.

OAC360º SOCIAL dona resposta a necessitats extraordinàries, aportant recursos extraordinaris.

Els professionals socials necessiten el 100% del seu temps per a atendre els seus usuaris.

Les administracions necessiten OAC360º SOCIAL per a facilitar la tramitació electrònica als usuaris dels serveis socials, i incrementar l’eficiència d’aquests serveis redimensionant el front-office del primer acolliment amb els professionals d’OAC360 SOCIAL.

Els serveis socials treballen amb persones, no amb papers.

OAC360º SOCIAL treballa amb persones, per a ajudar persones, a treballar sense papers.

El desenvolupament de la professió associada als Serveis Socials, no admet passos enrere, però com diuen els experts, “viu un perill de burocratització excessiva i atrinxerament en el despatx dels treballadors socials,” que es torna un risc real doblement perillós en aquests temps, en els quals és necessari legitimar el deure dels serveis públics, davant els ciutadans i els seus representants electes.

QUÈ OPINA L’E-CIUTADANIA?

SCL-61594
5/5
Buenos días, quiero dar las gracias por tanta amabilidad que se me ha dado y por ser tan ágiles en responder cada inquietud que he tenido. Nuevamente, muchas gracias y que este servicio tan importante, siga así de eficiente para las demás personas.
30/gen/23 9:35

Agent: Marta
Client: Lleida

SCL-35256 |
5/5
Les agradezco por la orientación que me dieron y por la amabilidad y la rapidez con la que me atendieron. Muchas gracias


22/jul/22 15:13

Agent: Cristina
Client: Lleida

SCL-32450 |
5/5
Trato excelente, duda y cita solventada
30/jun/22 8:37

Agent: Arnau
Client: Lleida

SCL-26725 |
5/5
Excelente atención, con amabilidad y cordialidad en el trato del tema planteado en cuestión.
16/maig/22 17:01

Agent: Arnau
Client: Lleida

SCL-35067 |
5/5
Me atendieron muy amables y me respondieron a las preguntas que les hice y me dijeron la información respectiva, les agradezco su colaboración.
21/jul/2022 16:53

Agent: Cristina
Client: Lleida

SCL-41460 |
5/5
Todo ha ido muy bien y rápido. Parece que hemos tenido la suerte de encontrar persones muy preparades y competentes. Muchísimas gracias!
14/set/22 9:30

Agent: Marta
Client: Lleida

Els números mai menteixen

Grau de satisfacció de la ciutadania atesa

0 / 5

Nombre d’incidències registrades

+ 0

Ciutadania coberta per OAC 360º SOCIAL

0
Dades del 22 de setembre de 2021 a 01 de febrer de 2023

OAC360º SOCIAL, l'actualització pendent dels serveis socials, per a optimitzar el temps dels professionals del treball social.